Všeobecné obchodné podmienky

 

ELA -English Language Academy.
poskytuje hodiny všeobecnej angličtiny, obchodnej angličtiny a prípravu na skúšky z anglického jazyka on-line (cez internet). Hodiny trvajú 45-minút alebo 60- minút a môžu byt individuálne alebo skupinové (2-10 študenti). Hodiny v English Language Academy sú vedené kvalifikovanými lektormi anglického jazyka ( native speakrami alebo non-native speakrami).

PaedDr. Eva Orosova- English Language Academy

so sídlom Viedeňská 2, Košice,

IČO: 43989870

DIČ: 1079110615

 

Hodiny angličtiny
Ste povinní byť online a pripravení na hodinu vo vopred dohodnutom termíne. Máte nárok na bezplatnú ukážkovú hodinu, počas ktorej sa máte možnosť zoznámiť s on-line prostredím, a zistiť vašu jazykovú úroveň anglického jazyka, ktorá bude otestovaná počas tejto hodiny vašim lektorom. Na konci každej hodiny, vám váš lektor zašle e-mail a požiada vás o jeho odpoveď. Tento email je právne záväzným potvrdením o poskytnutí a dodaní služby v súlade s príslušným zadaním.

 

Technické požiadavky
Pred prvou hodinou ste povinní si poriadne nainštalovať Skype a online platformu na váš počítač. Aby ste sa mohli navštevovať naše hodiny, budete si musieť vytvoriť Skype účet a pridať vášho lektora do vášho listu kontaktov. Váš lektor vám s tým veľmi rád pomôže.
Taktiež sa budete musieť prihlásiť do online platformy. To sa dá jednoducho urobiť klinutím na odkaz, ktorý vám váš lektor zašle v emaily pred hodinou.
Na zabezpečenie kvality zvuku a videa je potrebné široko-pásmové pripojenie k internetu. V prípade pomalého pripojenia k internetu (slabé audio / kvalita videa), vás váš lektor môže požiadať o vypnutie kamery na dosiahnutie lepšej kvality zvuku.

 

Platby a poplatky
Všetky poplatky a transakcie sú uskutočňované v eurách, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Platíte EUR 0 za ukážkovú hodinu. Potom si môžete vybrať, či máte záujem si predplatiť 5, 10 alebo 15 hodín individuálnych hodín alebo skupinových hodin podľa aktuálnej ponuky. Aktuálny cenník je zverejnený na našej webovej stránke englishonline.sk. Platby sú uskutočňované cez englishonline.sk pomocou servisu Paypal . Vykonaním platby akceptujete Zmluvné podmienky English Language Academy.

 

Ochrana osobných údajov
Je pre nás dôležité, aby osobné údaje kupujúceho boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy kupujúceho na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením osobných údajov kupujúcim, kupujúci týmto dáva súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, t.j. predovšetkým v nasledovnom rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) adresa pobytu (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),
c) telefonický kontakt (telefónne číslo),
d) e-mailová adresa,
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Súčasne v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu.
Kupujúci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje práva v oblasti ochrany osobných údajov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu info@englishonline.sk, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na predávajúceho alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Osobné údaje sa spracovávajú za stanoveným účelom na obdobie 10 rokov, eventuálne až do prípadného odvolania súhlasu, pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností, ktorá nastane prv.

 

Rušenie hodín
Ak nie ste schopní sa zúčastniť vašej hodiny vo vopred dohodnutom termíne, ste povinní nás upozorniť 24 hodín pred dohodnutým termínom. Ak hodinu zrušíte s časovým odstupom menej ako 24 hodín alebo sa hodiny nezúčastnite , hodina sa bude považovať za odučenú.
Hodiny môžu byť zrušené v prípade zásahu vyššej moci za ktoré sa považujú tieto prípady:

 • extrémne zlá kvalita zvuku
 • prerušenie internetového spojenia na strane lektora alebo študenta
 • simultánne problémy s pripojením sa na Skype a online platformu
 • ak dôjde k zásahu vyššej moci po viac ako 30 minútach hodiny,
  hodina sa bude bude považovať za odučenú
 • ak sa rozhodnete ukončiť váš kurz a nezúčastnite sa zvyšku
  predplatených hodín, štandardná cena hodín bude odpočítaná z vami
  zaplatenej sumy a zvyšok peňazí vám bude vrátený. Náhrada sa
  neposkytuje za prvých 10 hodín vášho prvého kurzu u nás.

 

Vylúčenie zodpovednosti
English Language Academy nenesie zodpovednosť za akékoľvek plnenia tretích strán.

logo withe - Všeobecné obchodné podmienky - kurzy anglictiny online

Štúdium / kurzy angličtiny online

sú perfektným krátkodobým ako aj dlhodobým riešením pre každého študenta. Môžete si ich vziať domov, do práce alebo do kaviarne. Tento výkonný a flexibilný program vám umožní študovať angličtinu kdekoľvek a kedykoľvek.